Reiki gyógyító módszer és a vallások.

ima a keresztnél

A reiki módszerttöbb keresztény és más vallás képviselője veszélyesnek tartja és támadja. Korábban leveleket kaptam, és az interneten hasonlóan nyilatkoznak olyan papok a reikiről, akiknek halvány fogalmuk sincsen arról, hogy mi az. Például több pap írja, hogy a reiki nagyon veszélyes, mert a sátán energiája, ami azért nevetséges és furcsa, mert a sátán minden vallásban a lázadó bűn. A reiki nem lázad semmi ellen, nem nevezhető bűnnek sem, a nagy univerzum, illetve az azt megteremtő Isteni akarat energiája, amely segíti az embereket, ahogyan a vallások is teszik. Egyes szemellenzős papok, megtiltják a hívőknek a reiki megismerését.

Nem válaszoltam a hozzám írt levelekre, mert ha felbőszítem az egyházfikat, még több zöldségeket hordanak össze. A hasonló tudós és mindenható papok javaslatára a korabeli hatalom inkvizíción megégette Giordano Brunót, aki a lélekvándorlásról is írt, Jeanne d’ Arcot aki, megmentette felszabadította a népét, Galileit is máglyával fenyegették, és tanai visszavonására kényszerítették, mert azt vallotta, hogy a föld gömbölyű forog, és még nagyon-nagyon sok embert ítéltek máglyahalálra. Ahogyan még korábban, a keresztényekre, vagy a lélek ismerőire is bitó, vagy kereszthalál várt.

A vallások elhitették az emberekkel, hogy a háború is lehet vallásos és Isten nevében mészárolták le egymást. Az Isten és a keresztény vallás nevében becslések szerint, 50 millió embert öltek meg: 30 és 100 éves vallásháborúkban, a pogányok elleni háborúkban, valamint az említett  inkvizíciónak nevezett szörnyűségek során. Ha megtehetnék, valószínűleg engem most is megégetnének.

Az Iszlám vallás is megosztott a reikivel kapcsolatban, egyes országokban betiltották a használatát.

A buddhizmus képviselői nem bírálják a reiki módszert. Ha Buddha, vagy Jézus életét, tanító beszédeit vagy gyógyításait megnézzük, azt láthatjuk, hogy kettejük világlátása valójában semmiben nem különbözik. A figyelmesen tanulmányozók számára feltűnhet a hasonlóság a keresztény szentiratok és a közel 500 évvel korábban kialakult buddhizmus néhány alapvető tanítása, között.

A reikivel (ami a szeretet a harmónia és a gyógyítás energiája), csupán hihetetlenek tűnő gyógyulások történtek és történnek az egész világon. A reiki és a képviselőik nem öltek meg senkit, ellenkezőleg, sok reménytelen esetben segítették a gyógyulást. 

energia átadás

Az alapító Mikao Usui sensei (tanító) kívánsága volt, hogy a reiki legyen felekezet nélküli, és mindenki tegye hozzá a saját vallását, ha óhajtja.  

2006-ban Jeles Jánosné Dunabogdányi lakos keresett meg, aki 20 évig volt parkinzon beteg, járni alig tudott és még az öltözködésnél is segítségre szorult. Reiki kezeléseket kapott, majd behangoltam a reikire, talp és testmasszázsok segítettük a gyógyulását. Mivel mélyen vallásos, a javaslatomra a reiki használata közben mindig imádkozott és nagyon gyorsan javult az állapota. A korábban ápolásra szoruló hölgy azóta és jelenleg is, unokákkal foglalkozik, segíti az egész családot, naponta főz rájuk. Levele a vendégoldalon olvasható és a telefonszámát több mint 50 hasonló betegnek adtam meg. Mivel a reiki és az ima közös célja a gyógyulás, és a boldogság elérése, a két módszer együttműködése hozta létre a fenti eredményt. Jelenleg a tizenkettedik parkinzon beteggel kezdtünk a reikit, aki szintén vallásos, és hála Istennek, elkezdődött a javulása.

Katolikus nevelést kaptam, a szüleim ministránsnak adtak, amit szívesen végeztem. Jelenleg ha bármilyen felekezetű templomba vagyok, nagyon jól érzem magam, de misékre nem járok. Vallom, hogy az egész világmindenséget megteremtő Isten mindenütt jelen van, és én napi kapcsolatban vagyok vele, minden reggel hálával fordulok felé. Szeretem Szent Ágoston imáját: Kóbor juhként vándoroltam odakint, Uram, és nyugtalan érveléssel Téged kerestelek. Te azonban eközben bennem voltál” Mivel a reiki előtt bioenergiát alkalmaztam, amikor is a Teremtő Isteni Akarattól kértem a gyógyító energiát, hasonlóan a reiki behangolásaim után is, jelenleg is gyakran így teszek, főleg amikor súlyos gyógyíthatatlan beteg részére kérem a segítséget.

kozmikus energia

Szeretném eloszlatni azt, hogy a reiki szekta, vagy valamely mágia, ami elszakít az Istentől. A reiki gyakorlása nem bűnös dolog a keresztényeknek, hanem egy nagy lehetőség a boldogabb élet elérésére.

A világ változik, ahogyan az egyház elfogadta, hogy a Föld forog, úgy fontos lenne felismerni, hogy a boldogsághoz, és a gyógyuláshoz sokféle út vezet. A kézrátételes reiki gyógyítás, a vallással együtt erősíti az Istennel való kapcsolatot. Jézus érintéssel gyógyított, és azt mondta ezt ti is megtehetitek a hit erejével. A Bibliában is található utalás a kézrátételes gyógyításra.

A Bibliában nem találni semmilyen leírást, hogy a Sátán a gyógyított volna, úgy ahogyan a reiki energia teszi. Ez a megállapítás, emberi egó szüleménye.

A reiki módszerben nincsenek dogmák, istenek, melyhez imádkozni kell, azoktól függetlenül működik a hívőknél és a hitetleneknél egyaránt.

A jó reiki tanárok nem mondják meg, mit kell tenni, nem kell dogmatikus elveket vallani, a behangolási eljárás, csupán az energia rendszer megnyitása. A reiki szimbólumok nem Isteni eredetűek, hanem a gyógyító munkát segítő eszközök csupán.

A reiki módszerhez, sajnos okoskodó tanárok hozzá teszik saját magukat, vallásokat, angyalokkal való találkozást és más ezoterikus tanítást, amelyek nem részei az eredeti reikinek. A reiki tanár nem különb ember, mint a diákja, vagy beteg embertársa, csupán a reiki gyógyító módszerre van nagy rálátása. Néhány reiki tanár nagy hibát követ el, amikor áldást osztogat, és ezzel, joggal szít ellenérzést, a vallásos emberekben. Ha valaki imával kéri a gyógyítást, a másik ember reikivel kéri, attól nem válhatnak ellenséggé, mert a cél közös, a gyógyulás és a boldog élet és a belső béke elérése.

Hatsurei Ho gyakorlat

Az alapító, Mikao Usui a reiki alapelvei, az öt életszabály gyakorlása bármelyik vallással összeegyeztethető. A reiki keresztény emberek számára is megfelelő, a lelki és fizikai problémák megoldásához.

Mivel az Usui Reiki Gyógymód az Elme és a Test Fejlesztése, tehát a gyógyulás és a boldogság elérésének a módszere. A reikivel úgy, mint az imával, a szív megnyílik, és csordultig lesz szeretettel, együttérzéssel és megértéssel minden élő iránt. Tapasztalatom szerint az emberek a reikit nem érzik hitükkel ellenkezőnek, hanem inkább megerősödnek hitükben és még az ateista is könnyen megtalálja a helyét a világban.

Comments are closed.