Földsugárzások, elterelésük és az elektrószmog.

Azért kerültek a Reiki írásokhoz, mert a vizsgálatuk fontos az egészség helyreállítása miatt. 

A FÖLDSUGÁRZÁSOK és ELTERELÉSÜK

A krónikus, vagy nehezen gyógyuló betegségek esetében a háttérében a káros fölsugárzások, hátráltatják a gyógyulást. Ezért a földsugárzásokat a hozzám forduló betegeken minden esetben megmérem. Ez a Reiki klubban az aurából, illetve a hozzám küldött egész alakos fényképekről ingyenesen elvégzem. Ha szükséges elterelem azokat a helyszínen és a szintén károsító elektroszmogot, műszerrel mérem.   

A föld negatív elektromos töltésű sugárzásait összegyűjtik a vízfolyások, a gázok, ásványok, ezeket az univerzum vonzza, így kialakulnak a függőleges sugárzások, a vízerek. A föld mágneses tere szabályos sugárzó rácshálókat hoz létre, amelyek találkozási pontjain a negatív ionizáció 200-szoros is lehet ezek a Hartmann és Curry sugárzások. Károsak lehetnek a Föld idegáramai a Szentgyörgy és Ley sugárzások és az abból kialakulható Vortexek és a Föld törésvonal sugárzásai is. A kedvezőtlen helyeken hosszú ideig való tartózkodás, főként alvás (a sugárzás 0 és 3 óra között a legaktívabb) megzavarja az élő szervezet bio-elektromos rendszerét, ezért az megbetegszik. Ezeket a sugárzásokat az ember hatodik érzéke képes észlelni és segédeszközök segítségével meghatározni. Az észak afrikai barlang rajzokon, amelyek mintegy 4000 évesek varázsvesszős vízkutatók láthatóak. Az ó-egyiptomi magas kultúrában a papok tudása volt, szent helyek, templomok, piramisok és sírok helyének kijelölése energetikailag. Kínai császárok tudták és használták a varázsvesszőt (Yü császár i.e. 2000 körül leírta kutatásait) és Róma kútjait is ilyen módon ásták ki. A monda szerint Szent László a sziklából fakasztott vizet. Paracelsus svájci orvos a 16. században leírta, hogy az épületek helyeit, energetikailag jelölték ki.

Az első világháborúban aknák kutatásához használtak vesszőt. Uri Geller a vagyonát nem kanálhajlítással, hanem mentális olajkutatással szerezte. Manapság reneszánszát éli a radiesztézia. (sugárzás érzékelése) 1929 januárjában a bajor Gustav Freiherr von Pohl (báró) Vilsbiburg helységben, ahol a rákbetegség nagyon gyakori volt, 565 lakóház 900 lakását vizsgálta meg, rendőri kísérettel. A jegyzőkönyv szerint pontosan meghatározta, mely ágyakon haltak meg rákbetegségben, erről térképet készített és ezt összehasonlították a faluorvos 1918-1929 közötti feljegyzéseivel és megállapította, hogy valamennyien, összesen 54 személy vízereken feküdtek. Ezután ott másfél év alatt további 11 rákos haláleset történt a vízerek felett. 1930-ban, a német rákkutató központ Gafenaut jelölte ki von Pohlnak, ahol 17 rákos halálesetről készített térképet, akik vízereken feküdtek. Ennek hatására Európában megindult a kutatás, amelyek egybehangzóan a betegségek kialakulását összefüggésbe hozták a káros földsugárzásokkal. A francia Marmet abbé 1933-ban kiadta “A radiesztézia teljes könyvét”. Dr. Kántor Endre Ödön tisztiorvos von Pohl tanítványa lett, tudását tovább adta Dr. Hernádi Mihálynak, aki Csalán Ferenccel, gépészmérnök Máv. Főtanácsossal egy időben, de tőle függetlenül 1940-ben meghatározták és publikálták a később Ernst Hartmannról 1956-ban elnevezett szabályos mágneses rácshálót. Később, Dr. Manfred Curry felfedezett egy másik rácshálót, amely 45 fokban eltér a Hartmann hálótól. A Curry háló egyik fele pozitív, a másik negatív. A geológiai törésvonalak és érctelér sugárzások lehetnek radioaktívak is. Ezeknek a vonalában fekvő ember súlyosan megbetegszik, a kereszteződések kombinációiban, is súlyos betegségek alakulhatnak ki. A föld ideg áramlatait Alfred Watkins határozta meg a Szent György pozitív sugárzást, amely nálunk Dobogókőn, Attila dombon, Lenti gyógyfürdőben, Gyula gyógyforrásainál, a Mindszentkállai kősivatagnál, Pilisszentiváni ördögsziklán, a Pákozdi pogánykőnél, Csobánkán, Petőfiszállálás Szentkúton és az én kerítésem mentén stb. vannak. Az ilyen helyeken, néhány órás tartózkodás, energetikailag feltöltő, gyógyító hatású, de benne élni súlyos betegségek okozója lehet. Régebben ilyen helyekre építették a templomokat. A Szent György sugárzást 60-100 méterre, jobbra és balra követi a Ley negatív sugárzás, amelyben élők sorvadásos betegségekre számíthatnak.

Ártó sugárzások

                        Káros földsugárzások elterelése

 

A földsugárzások érzékelésére készültek és készülnek mérőeszközök, azonban nem tudják felvenni a versenyt az ember, ősi és újra megtanulható hatodik érzékével. Helyesen (drágán) mérő biorezonanciás eszközzel (amelyek mérése a Hartmann és vízérsugárzásokra korlátozódik) azonos eredményt mérhet egy gyakorlattal rendelkező személy az aurából, cca. 3-5 perc alatt. Csalán Ferenc írta 1932-ben: a hatodik érzék az ember részéről a szellem a gondolat, az észbeli tehetség győzelme az anyag felett, amely gyakorlattal, megszerezhető. Az igazi műszer nem az inga vagy a vessző, hanem maga az ember, aki a mérést végzi. A “jóindulatú” Hartmann és Curry sugárzás kitérhet a csúcson lévő immunrendszer esetében. (Amit a Hortobágyon, 6 méteres aurával rendelkező, legelőn kérődző szürke marhánkon sikerült mérnem, akiket nem lehetett a vízérbe vezetni.) A Hartmann, Curry, a vízér, a Tigris, a Szent György 2,5 méter széles és a Ley 1 méter széles sugárzások, eszközökkel kitéríthetők. A törésvonal sugárzásból pedig, ki kell térni.

A LEGFŐBB HIBÁK A FÖLDSUGÁRZÁSOK ELTERELÉSÉNÉL, AMIT EL KELL KERÜLNI.

1.- Ha csak a Hartmann és vízér sugárzást ismeri a “szakember” akkor lehet, hogy az általa nem ismert pusztító sugárzásba tolja a fekvőhelyet ahol még súlyosabb betegség, lehet a következmény.

2.- A földsugárzásokat megszüntetni nem lehet, csak oldalirányba kitéríteni, tehát a ha szomszédokra küldjük, megbetegíthetjük őket. Mindkét esetben a “szakember” negatív KARMÁT hoz létre magának, amiért bűnhődni fog.

3.- A Hold pályája befolyásolja a Curry és Hartmann sávokat, tehát a mérést több órán keresztül kellene mérni, illetve az aurából az átlagot kell mérni. 

4.- Hagyni kell olyan területet amely nincsen elterelve, mert a Schumann hullámokra minden élő szervezetnek szüksége van és az elterelés ezt is befolyásolja.

Dunavarsány Viola utca 28-ban a Reiki klubot minden hétfőn 18-20 óráig tartjuk. A látogatók mérését, ha kérik, az aurából ingyenesen elvégzem. A távollévőkét fénykép alapján. (A betegekét minden esetben.) Aurájukból meghatározható a fekhely sugárterhelése. A földsugárzástól mentesített személyek azonnal, vagy néhány hét után, pozitív eredményekről számolnak be. Három hónap után aurájukat ellenőrzöm. Az ingyenes mérésre, bejelentkezés szükséges. A Reiki klubba látogatók meghallgathatják a hihetetlen gyógyulások történetét a volt betegektől.

tabla2_2

AZ ELEKTRÓSZMOG.

Az ember a technikai civilizáció létezésének rövid időszaka alatt nem szokhatott hozzá, élőhelyének az elektroszmog miatti megváltozásához. Új energiák hatásának vagyunk kitéve és ezekkel is együtt kell élnünk. A kisugárzó villanyáram, elektromos és mágneses mezőket épít fel, amelyek megzavarják, az élő szervezetek működését és betegségeket okozhatnak. A mai ember környezetében szinte mindenhol található olyan technikai berendezés, amelyben villamos energiaforrással működő egység van. Ezeknek a berendezéseknek az elektromágneses sugárzását, az általuk keltett elektroszmogot, hoznak létre. Ez a sugárözön, amiben élünk, nem természetes közegünk. Az elektromos és mágneses mezők a normális érzékszervi észlelés számára bár láthatatlanok, de nagyon is léteznek, és a környezetünkben mindenhol jelen vannak és legalább olyan ártalmasak az egészségre, mint a káros földsugárzások.

A károsító sugárzások fajtái:  

  1. Az elektromos mezőt a jelenlévő elektromos áram feszültsége hozza létre, minden vezeték és készülék környezetében megtalálható. Az erőművekben megtermelt villamos energia egyharmada veszteség, nem jut el a fogyasztóhoz. Ennek oka nagyobb mértékben az, hogy a vezetékek kisugározzák az energiát környezetben, kisebb mértékű a vezetékek ellenállása. Elektromos sűrűség mértékegysége, volt/méter határértéke ˂ 10 V/m.
  2. A mágneses mezőt az elfogyasztott villamos energia teljesítménye gerjeszti, ez akkor történik, ha bekapcsolunk egy fogyasztót. A mértékegysége, nano Tesla határértéke, ˂ 20nT.
  1. Még szólni kell a nagyfrekvenciás eszközök (mikrósütő, mobiltelefon, stb.) teljesítményének káros hatásairól. A  mértékegysége, mikrówatt/négyzetcentiméter, A hazai szabvány a lakosságra 10 mW/cm2 (= 6.14 V/m) teljesítménysűrűséget (térerősséget) engedélyez.

Mindhárom műszerrel mérhető. Általánosan a mérésem eredménye, a sokszorosa a megengedett határértéknek.

Az ember egészsége, akkor van veszélyben, ha huzamosabb ideig tartózkodik valamelyik, vagy több ártalmas elektromos sugárzásban, a munkahelyén, a szabadidejében, vagy a hálóhelyén.

Hogyan kerüljük el, illetve csökkenthetjük a fenti terheléseket:

Ha telket, házat, vagy lakást vásárolunk, meg kell vizsgáltatni azokat a káros sugárzások szempontjait. A földsugárzások elterelhetőek, egy kivétellel, ez a törésvonal sugárzás, ha az radioaktív. Mivel a károsító hatások a távolság növekedésével csökkennek, ezért a magasfeszültségű távvezetéktől minimum 500 méter, a vasúti felső vezetéktől minimum 100 méter távolságot kell tartani. A transzformátorház semmiképpen ne legyen az épületben, vagy alatta, (az újabbak nagyon jól vannak árnyékolva), de legalább 40 méter távolság legyen. Ezek ajánlott értékek, a legjobb méréseket végeztetni. A rádióadó, vagy átjátszó antennák, mobiltelefon antennák esetén is a helyszíni mérés szükséges.   

Beleszülettünk a modern életünkbe, de védekezni lehet az ártalmaitól. Az elektromos meghajtású járművek, munkagépek, pénztárgépek, munka és konyhaasztalok-padok, asztali számítógépek, stb. terheléseiket nehezen védhetőek ki. Ezért legalább a lakóterünkben kell tiszta helyet teremteni.   

 

A magas-frekvenciás elektroszmog: rutert, antennaerősítőt éjszakára kapcsoljuk ki, a mobiltelefont ne vigyük a hálószobába, vagy ha arra ébredünk, akkor éjjelre állítsuk „repülő üzemmódba”.  A mobiltelefon használatát csökkentsük a szükséges minimumra, azonban, ha ez nem lehetséges, mert például munkaeszközként funkcionál, headset használata javasolt és minél távolabb van a telefon a testtől, annál jobb. Ha, mikrohullámú sütő használunk, a bekapcsolás után távolodjunk el messzire, és csak amikor leállt, akkor menjünk vissza. A mikrohullámú sütőről tudni kell, hogy erősen sugároznak, 2450 MHz-es frekvencián, és az 50 Hz-es hálózati frekvencián is. Az eredmény halott étel lesz, amit Reikivel lehet feltölteni, élővé tenni.

 

Méréseim szerint, az 50 Hz káros elektrószmogot okozzák: a villanyórák közelsége, a hosszabbító saláták, különösen az ágyak alatt, olvasólámpák, közeli elektromos ébresztő órák, ágymelegítők, az asztali PC és egyéb készülékek. A modern TV készülékek kevésbé ártalmasak. Legjobb, ha minden elektromos készüléket éjjelre kihúzzuk a konnektorból, mivel azok kikapcsolt állapotban is ártalmasak. (sok esetben a dugó megfordítása sokat javít a mérési eredményen) Profi megoldás a feszültségmentesítő relé (cca. 30 ezer forint, a neve: 2 záró, TELE ONF3) amely a villanyóra után áramtalanít, azonban bármely fogyasztó bekapcsolásakor, mindenhol lesz áram. Ilyenkor a hűtőgépnek és riasztónak, független áramkőrt kell kiépíteni.  

Az élő szervezet sejtjei, biológiai és kémiai folyamatai elektromos és elektromágneses irányítás alatt állnak. Mint a káros földsugárzások, mint az elektroszmog esetén, az első panasz az alvászavar, amely után más egészségi problémák lehetnek, ingerlékenység, szív- és érrendszert érintő betegségek, ismétlődő megbetegedések, léphetnek fel, az agyműködést, a légzést, a szívritmust és a vérkeringést befolyásolhatja, a vér fizikai összetételét megváltoztathatja, a vörösvérsejtek külső burka negatív töltésű, így taszítják egymást, ezért nem tapadnak össze. Ha ezt megzavarjuk kívülről, trombózis, sztrók, embólia, vagy infarktus is lehetséges. A külső hatás, a sejtek információcseréjét és ezáltal magát az osztódási folyamatot is megzavarhatja. Az jelentős elektroszmog sugárzásnak kitett területen nem szabad aludni, huzamosan ott tartózkodni, ha a mágneses indukció, illetve az elektromos térerő teljesítmény-sűrűsége meghalad bizonyos értéket. Fontos, hogy legalább az alvás helyén, még viszonylag kisebb intenzitású elektroszmog esetén se kerüljön az ember feje ilyen zónába! Az elektroszmog hatása alvás alatt a legkárosabb, mivel egyebek között, mind a SZEROTONIN, mind a MELATONIN létfontosságú hormon termelődését gátolja.

 

tabla1

Műszeres elektroszmog mérés alapján, tanácsadásra van lehetőség.

Egy lakás, vagy ház mérése és a földsugárzások elterelése Dunavarsányban 10000.- forint, amit az igénylőnek valamilyen jótékony célra kell befizetnie. 

 Dunavarsányban létezik egy terület Szentgyörgy sugárzások többszörös találkozásával, amelynek kiépítésével, az például az Attila dombhoz hasonló betegségeket gyógyító területet lehet kialakítani. 

A Szentgyörgy pozitív sugárzások legtöbbször észak-dél, vagy kelet-nyugat irányúak. A fent említett Szentgyörgy sugárzást amelyet a családi házam kerítése mellett megtaláltam, ezektől 45 fokban eltér. Ez azt jelentette, hogy valahol a közelben kell lenni egy nagy és sokszoros erővel bíró többszörös kereszteződésnek, amely egy kiváló gyógyító terület lehetne. Sok éve ismerem az észak déli sugárzást, amely Taksony-Dunavarsány-Délegyháza vonalon található. Tovább vizsgálódtam oly módon, hogy a Dunavarsányi katolikus és református templomokon áthaladó hasonlóan 45 fokos sugárzásokat is követve megkerestem a további 45 fokos kereszteződést és az észak-déli és kelet-nyugati társait. Térképeket nyomtattam, és tovább mértem, amely alapján sikerült megtalálni egy olyan beépítetlen területet, amelyen négy Szentgyörgy sugárzás kereszteződés található. Ez egyenértékű például a méltán híres Atilla domb gyógyító területével. Dunavarsányt egy gyógyító park kiépítése, hasonlóan híressé tehetné a városunkat és vonzaná a gyógyulni vágyó látogatókat. A hasonló ismert helyek általában nehezen megközelíthetőek, az is szerencsés, hogy a városunk minden közlekedéssel jól megközelíthető.